94. Christos voskres, Christos voskres

  1. Christos voskres, Christos voskres. – Ježiš – Slnko znovu žiari, – ustupujú smrti chmáry. – Svetom chvála, radosť zneje, – Božia láska ľudí hreje, – smrti zákon márny je, – Kristus žije, Kristus žije. 2.Christos voskres, Christos voskres. – Zaraduj sa, Božia Matka, – novina ti zvučí sladká. – Aj keď Pána z Kríža sňali, – do krehkých rúk tebe dali, – tvoj Syn v sláve živý je, – Kristus žije, Kristus žije. 3. Christos voskres, Christos voskres. – Jeruzalem žasne s nami, – mŕtvi chodia ulicami. – Spolu s Pánom z hrobov vstali, – Vzkrieseného zvestovali, – Mesiáš, hľa, živý je, – Kristus žije, Kristus žije. 4. Christos voskres, Christos voskres. – Žije a viac neumie­ra, – s ním je pevná naša viera. – On je základ našej spásy, – odlesk tváre Božej krásy, – svoju slávu zjavuje, – Kristus žije, Kristus žije.
Back to top button