93. Vstal z mŕtvych Kristus plný slávy

  1. Vstal z mŕtvych Kristus plný slávy, – jak víťaz svoj hrob opustil, – pút smrti navždy ľudstvo zbavil – a vládu pekla rozdrvil. –R: Dnes radostný deň nastal nám, – Boží Syn slávne z mŕtvych vstal, – dnes radostný deň nastal nám, – Boží Syn slávne zmŕtvych vstal. 2. Vstal z mŕtvych Kristus naša spása, – hrob prázdny ostal, končí strasť – a každé srdce šťastím jasá, – že môže v Božej láske rásť. – R: 3. Vstal z mŕtvych Kristus, tvorstvo plesá – a žiaria šťastím anjeli, – chladný hrob zreli žiarou skvieť sa, – keď na zem dolu zleteli. – R: 4. Vstal z mŕtvych Kristus, v sláve žiari – a tvár jeho sťa slnka lesk, – uctievaj rany, vzácne dary, – ich večnej sláve vzdávaj česť. – R: 5. Vstal z mŕtvych Kristus, posol neba, – a lásku svoju daroval – a pod spôsobom chleba, vína – naším pokrmom sa on stal. – R:

 

Back to top button