92. Christos voskres, spievaj a jasaj

  1. Christos voskres, spievaj a jasaj, – Syn Boží slávne z hrobu vstal. – Premohol smrť vzne­šený Vládca – a večný život zvestoval. – Buď Bohu vďaka, úcta, česť, – veď Christos voskres slávne dnes, – buď Bohu vďaka, úcta, česť, – veď Christos voskres slávne dnes. 2.Christos voskres, Pán zostal s nami – v eucharistickej sviatosti. – S boha­tými svojimi darmi – víta nás všetkých v skrytos­ti. – Chvála mu buď za sviatosti, – on obdarúva v hojnosti, – chvála mu buď za sviatos­ti, – on obdarúva v hojnosti. 3. Dary Božie, dni veľkonoč­né, – nech potešujú všetkých nás. – Nech vzkrie­senie sláviť už počne – aj naše srdce v tento čas. – Mária Panna, pomáhaj, – u Syna sa nás zastávaj, – Mária Panna, pomáhaj, – u Syna sa nás zastávaj. 4. Christos voskres, smrť aj z nás sníme, – keď zobudí nás Boží hlas. – Zmŕtvych­vstalého uvidí­me – a jeho svätej tváre jas. – A s Kristom kiež sa tešíme, – chváliť ho v nebi túžime – a s Kristom kiež sa tešíme, – chváliť ho v nebi túžime.
Back to top button