90. Blahozvesť dnes ohlasuje

  1. Blahozvesť dnes ohlasuje – Boží posol Márii, – že sa začne vykúpenie – celej ľudskej rodiny. – Stvoriteľ ho v raji sľúbil – Adamovi a Eve, – za spasením dlho túžil – Boží národ Izrael. 2.Teba milosť ozdobila, – vraví anjel Gabriel, – počneš, zrodíš Boha Syna, – dáš mu meno Spasi­teľ. – Mária keď odvetila: – Staň sa vôľa Pánova, – zjavila sa Božia sila, – započala obnova. 3. Vtedy Boh sa človekom stal, – nazvaný bol Ježišom, – Márii sa za dieťa dal, – svojou mocou najvyššou. – Odvtedy je Kristus s nami, – podľa tela jedným z nás, – naplnil nás milosťami – potrebnými v ne­bies jas. 4. Skrze Pannu ku nám prišlo, – čo nám nebo sľúbilo, – z nej nám slnko spásy vyšlo, – jej sa celé zverilo. – V láske príde aj dnes ku nám, – s milosťami, žehnaním, – k Máriiným túľ sa rukám, – naplníš sa plesaním. 5. Navždycky jej daruj seba, – túľ sa k Srdcu Ježiša, – pretvorí Syn Boží teba, – duša v kráse zaskvie sa. – Na hlas Matky prijmi aj nás – do Božieho ohniska, – k Srdcu Krista privádzaj nás, – svätá Bohorodička.
Back to top button