9. Ó, Mária, Matka Božia

  1. Ó, Mária, Matka Božia, – nikdy počuť nebolo, – žeby bolo tvoje srdce – kajúcnika zavrhlo. –R: Božiu milosť vyprosuješ, – za nás všetkých oroduješ, – ó, Mária, buď vždy s nami, – so svojimi dietkami. 2. Matka, ty si počula vždy – naše hlasy prosiace, – ty si nádej našej spásy, – poteš tváre slziace. – R: 3. K tebe, Matka, teraz vzdychám, – pokorne sa utiekam, – pros i za mňa, Matka milá, – nech nad hriechmi nariekam. – R: 4. Počuj, Matka, moje prosby, – ktoré ti tu predkladám, – keď ma trápia pekla hrozby, – v tebe, Matka, nádej mám. – R:
Back to top button