88. Pozri, zbožný kresťan

  1. Pozri, zbožný kresťan, – na presväté drevo, – na ňom telo Krista – za nás v mukách pnelo. –R: Vzácny je nám presvätý Kríž, – lebo na ňom zomrel Ježiš. 2. Na ňom svätá hlava – Krista Mesiáša, – pod tŕňovým vencom – ťažké muky znáša. – R: 3. Najmilšia tvár Pána, – nášho Spasite­ľa, – na Kríži si bola – slinou potupená. – R: 4. Jeho sväté ústa – od smädu praskali, – ale im len ocot – a žlč podávali. – R: 5. Oči plné lásky – ku nám všetkým hľadia, – buď im navždy Matkou, – úpenlivo žiada. – R: 6. Jeho uši sväté – kliatby počúvajú, – ale vrahom vinu – ústa odpúšťajú. – R: 7. Pribili ku Krížu – jeho sväté ruky, – za nás obetoval – veľké svoje muky. – R: 8. Krv z nôh poranených – mocným prúdom tiekla, – by sme neskúsili – strašný plameň pekla. – R: 9. Taká prehlboká – v jeho boku rana, – to je otvorená – k jeho Srdcu brána. – R:
Back to top button