82. Príde hodina, trúby zahrajú

  1. Príde hodina, trúby zahrajú, – zrušia sa hroby, všetci spoznajú, – všetci spoznajú: – Na súde bude Kríž vysoko čnieť, – pred zrakom tých, čo nechceli ho niesť, – nechceli ho niesť. 2.Oblo­ha zjasnie, ustúpia mraky – a nastane čas Božej odplaty, – Božej odplaty. – Kristus sa zjaví a súdiť bude – dušu každého na Božom súde, – na Božom súde. 3. Kto slúžil verne Bohu na zemi, – tomu sa Vládca štedro odmení, – štedro odmení. – No hriešnik padne do mora ohňa, – v plameňoch pekla bude len stonať, – bude len stonať. 4. Duša sa chveje, Sudca ju čaká, – no Boh je dobrý, ťa nevyľaká, – ťa nevyľaká. – Ale keď s hriechmi duša ti bude, – kam sa dostaneš po Božom súde? – Po Božom súde? 5. Kajaj sa rýchlo, Kristove strasti – očistiť ťa chcú v každom nešťastí, – v každom nešťastí. – Chráň sa vždy hriechu i každej viny, – nevieš ani dňa, ani hodiny, – ani hodiny. 6. Kristo­va Matka, prečistá Panna, – nedaj nám zomrieť v bolestných ranách, – v bolestných ranách. – Príď nám na pomoc v hodine súdu, – nech všetci verní u Krista budú, – u Krista budú.
Back to top button