8. september – Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 4. hlas

Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, – zvesto­valo radosť celému svetu, – lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, – ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. – Zvíťazil nad smrťou – a obdaril nás večným životom.

Kondák, 4. hlas

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 3. hlas

Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.

Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, Máriu, Pannu, – ktorá sa zrodila z neplodnej Matky.

Irmos, 8. hlas

Matkám panenstvo je čosi vzdialené – pannám zas celkom cudzie priviesť na svet dieťa. – Ale v tebe obidvoje uskutočnené stojí v súlade. – Preto s národmi celej zeme – bez prestania ťa zvelebujeme.

Pričasten

Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

Back to top button