8. K nebesám dnes zaleť pieseň

  1. K nebesám dnes zaleť pieseň, – tam, kde tróni Mária, – vyžaluj jej svoju tieseň, – poteší ťa Spanilá. – A či bolo niekdy počuť, – žeby pomôcť nechcela? – Pros a zľaví tvoje biedy, – poteší ťa Spanilá. –R: Mária, ó, Matička, – Krista Pána Rodička, – ustavičnou pomocou – potešuj nás dňom, nocou. 2. Tvoj Syn, Matka, prv než skonal, – keď ho súžil smrtný znoj, – k tebe, Matka, z Kríža zvolal, – žena pozri, hľa, syn tvoj. – Vyplň prosbu svojmu Synu – s láskou Matky ochotnou – a od zlého chráň nás činu, – obmy srdcia milosťou. – R: 3. Koľko lásky zlobou pekla – hynie v srdciach ochotných, – pre ktoré tak darmo tiekla – drahá krv z rán Kristových. – Povzbuď svojich verných synov, – nenechaj nás zahynúť, – pomôž sa nám zbaviť hriechov, – ráč nás k sebe privinúť. – R: 4. Nedaj, aby zvyku zlého – putám sme sa poddali, – a tak Krista zmučeného – znova na smrť vydali. – Keď nás telo k hriechu vábi, – chráň nás, Matka, žiadame, – bez modlitby sme vždy slabí, – k tebe, Matka, voláme. – R:
Back to top button