79. Dnes slovo Pána nad vodami zneje

  1. Dnes slovo Pána nad vodami zneje, – na Vládcu sveta prorok vodu leje. – V Jordán Kristus zostúpil, – v nebi ctený, prisľúbený, – slávený, slávený, slávený. – |: Ján, muž Boží i predchodca, neobával sa, – krstiteľom nášho Pána pokorne stal sa – v Jordáne, v Jordáne, v Jor­dáne. 😐 2.Duch Svätý prišiel ako holubica, – zazneli svetu slová Boha Otca: – To je Syn môj premilý, – jeho s úctou počúvajte, – jasajte, jasajte, jasajte. – |: Na príhovor on posilní, požehná dušu, – Svätým Duchom nás očistí v sviatosti krstu – od hriechu, od hriechu, od hriechu. 😐 3. Zaspievajme dnes vďačné piesne Pánu, – nech zaznie hymnus chvály od Jordánu. – Božie svetlo, milosti – z neba dané prijímajte, – plesajte, plesajte, plesajte. – |: Sláva Otcu, sláva Synu, Duchu Svätému, – nášmu Bohu vtelenému, Trojjedinému, – naveky, naveky, naveky. 😐
Back to top button