78. Plný Ducha pravdy

  1. Plný Ducha pravdy, – veľký otec Bazil, – blahozvesť si hlásal, – Božie slovo tasil. – |: Cirkev v Cézarei – živil slovom viery – veľký otec Bazil. 😐 2.Učil chváliť Boha, – nepoddať sa zlému, – ukazoval cestu – k životu svätému. – |: Odrieka­ním, cnosťou – nad satanskou zlosťou – zvíťazil si, Bazil. 😐 3. Úctyhodný veľkňaz, – tvoj príhovor môže – vyprosiť u Vládcu – požehnanie Božie. – |: Prežiť život v cnosti, – s tebou vo večnosti – Boha v nebi sláviť. 😐

 

Back to top button