76. Tam na výsostiach v nebeskej sláve

  1. Tam na výsostiach v nebeskej sláve, – kde Ježiš Kristus kraľuje, – aj svätý Jozef v blaže­nom šťastí – navždycky sa on raduje. –R: Buď požehnaný, od Boha daný, – milosti nebeské rozdávaš, – chránil si Krista a jeho Matku, – oroduj vrúcne za všetkých nás. 2. Anjelské zbory plesajú šťastím, – velebia Otca večného, – že ti na zemi Máriu zveril – aj Krista, Syna Božieho. – R: 3. Ó, svätý Jozef, vezmi nás všetkých – pod svoju mocnú ochranu, – ctitelia tvoji dúfajú v teba, – že sa raz k tebe dostanú. – R: 4. Veď príhovor tvoj je stále mocný – u Boha Otca večného, – i jeho Syna, Ježiša Krista, – Vykupiteľa dobrého. – R: 5. I Mat­ka Božia, Mária Panna, – láskou večnou ťa milu­je, – za obetavosť, úctu a vernosť – ti na nebesiach ďakuje. – R: 6. Žehnaj nám, Jozef, z nebeských výšin – i našim drahým rodinám, – vypros nám zdravie a stály pokoj – i všetkým zemským končinám. – R:

 

Back to top button