75. Svätý Jozef svoju myseľ

  1. Svätý Jozef svoju myseľ – hore k nebu povznášal, – ochotne dal všetko Bohu – a slúžiť mu neváhal. – Želal si len spásu duší, – tak ako aj Mária, – teraz si ich vrúcne ctíme, – prosia za nás obaja. 2.Svätý Jozef, ctíme si ťa, – modlíš sa hore v nebi, – ochotne si slúžil Bohu, – náš ľud ťa dnes velebí. – Bol si, Jozef, odmenený – za pokoru, čistotu, – Božie dary vyprosuješ, – modlíš sa za jednotu. 3. Opravdivo máme radi – Jozefa a Máriu, – skrz nich Bohu prinášame – čistú dušu nevinnú. – Kiež nám skutky odpustenia – na tej ceste pozemskej – sú dôvodom oslávenia – v Božej vlasti nebeskej.

 

Back to top button