7. Zhliadni, ó, Mária

  1. Zhliadni, ó, Mária, – na svoj pokorný ľud, – s láskou mu pomáhaj – zbaviť sa hriechu pút. –R: Nedaj nám zahynúť, – vždy vernou Matkou buď – a priviň nás všetkých – na materinskú hruď. 2. S plačom a dôverou – prosíme v pokore, – vy­lieč silnou vierou – nášho srdca bôle. – R: 3. Žiale svoje, Matka, – tebe predkladáme, – že ty nás potešíš, – Mária, dúfame. – R: 4. Keď ty nás opustíš, – kde sa podejeme? – Oroduj vždy za nás, – ináč zahynieme. – R: 5. Srdečne ľúto nám, – že sme tak hrešili, – Boha, Syna tvojho, – ťažko urazili. – R: 6. Preto teraz pevne – tebe prisľú­bime, – že Kristove rany – už neobnovíme. – R: 7. Keby si, Mária, – za nás neprosila, – na zemi by každá – duša zahynula. – R: 8. Dávno by sme boli – všetci zatratení, – ale ty nás chrániš – ako poklad cenný. – R:

 

Back to top button