7. september – Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 4. hlas

Z pokolenia Jesse a z rodu Dávidovho – chystá sa nám narodiť dievčatko Mária. – Zaplesal celý svet, že bude obnovený. – Nebesá i zem spolu jasajú. – Oslavujte ju všetky národy zeme. – Joachim je šťastný, Anna radostne plesá: – „Ja, neplodná, porodím Božiu Matku – a obnoviteľku nášho života.“

Kondák, 3. hlas

Z Božieho rozhodnutia – neplodná matka poro­dí dnes panenskú Bohorodičku – ako nádherný palác pre nebeského Ženícha. – Už je prichystaný prekrásny trón Slova. – Preto ju aj proroci nazvali božskou bránou – a Matkou večného života.

Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

Back to top button