63. Spasiteľ sa zrodil, by nás vyslobodil

  1. Spasiteľ sa zrodil, by nás vyslobodil, – on, Boh nekonečný, do jaslí sa zložil. – |: Chóry anjelské spievajú, – Narodeného vítajú, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 2.Pastierom pri stáde anjeli zvesť hlásia, – ľudia dobrej vôle, poďte všetci k jasliam. – |: Zrodenému úctu vzdajte, – s čistým srdcom zaspievajte, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 3. Na anjelský príkaz stáda zanechali – a do Betlehema rýchlo utekali. – |: Tam uzreli, čo čakali, – čo anjeli zvestovali, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 4. V jasliach našli Pána, Krista zrode­ného, – sveta Stvoriteľa, Vládcu všemocného. – |: Toho, čo sa tak ponížil, – aby celý svet vykúpil, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 5. Ako svojmu Bohu poklonu mu vzdali, – obdarení šťastím ku stádu sa dali. – |: Veď videli Vtele­ného, – čo ich zbavil ducha zlého, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐

 

Back to top button