6. nedeľa Päťdesiatnice o slepom

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 5. hlas

Veriaci, oslavujme Slovo, – večné ako Otec i Svätý Duch, – lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. – Ospevujme ho a klaňajme sa mu. – Veď v tele vystúpilo na Kríž. – Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých – svojím slávnym zmŕtvychvstaním.

Kondák, 4. hlas

Temné sú oči mojej duše, Kriste, – preto k tebe prichádzam ako slepý od narodenia – a kajúcne volám: – „Ty jediný si svetlo všetkých, – čo prebývajú v temnotách.“

Kondák, 8. hlas

Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, – a zničil si vládu pekla. – Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. – Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ – Apoštolom si mier daroval – a mŕtvym vzkriesenie.

Prokimen, 8. hlas

Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.

Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.

Verš: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku.

Namiesto Dôstojné

Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tre­tieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos

Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten

Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľ­nosti sa napite. Aleluja.

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

Back to top button