6. Matka Božia, Panna čistá

  1. Matka Božia, Panna čistá, – Pani sveta celého, – materinskou túžbou tvojou – je spasenie každého. – K dušiam, ktoré veria v Boha, – plnia Božie príkazy, – Mária, si milostivá – a chrániš ich od skazy. 2.Ty si Pani, čo víťazí – nad silami temnosti, – zahas každý plameň pekla, – priveď ľudí ku cnosti. – Daj nám pevnú nádej, lásku – k Bohu, svojmu blížnemu, – zveľaďuj v nás úctu pravú, – pomáhaj nám, každému. 3. V dobrom by sme vytrvali, – zachovali viery lesk, – Boha by sme milovali, – vzdávali mu slávu, česť. – Ty si Matka dobrej rady, – ustavičnej pomoci, – ukáž Cirkvi cestu pravdy, – buď nám vždy na pomoci. 4. Opanuj svet čarom lásky, – svojou vernou pomocou, – Boh vyslyší prosby Matky, – ochraňuj nás dňom, nocou. – Ochraňuj nás v každom čase, – tebe patrí úcty hold, – prihováraj sa za duše, – modli sa za ľudský rod.
Back to top button