6. Hlas

Tropár

Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Strážcovia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – Z mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života.

Kondák

Boh náš, Kristus, čo nám dal život, – svojou oživujúcou rukou vzkriesil zosnulých. – Vyviedol ich z temných dolín smrti. – Priniesol spásu ľudskému pokoleniu, – lebo on je Záchranca, – vzkriesenie a život všetkých.

Bohorodičník

Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Prokimen

Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.

Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.

Aleluja

Verš: Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva, v tôni Všemohúceho sa zdržiava.

Verš: Povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.” 

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Back to top button