56. Ľudia všetci, zaplesajte

  1. Ľudia všetci, zaplesajte, – Boha z neba privítajte. –R: Veselá nám znie novina, – porodila Panna Syna, – Mária, Mária, Mária. 2. Zostúpil k nám z výšin neba, – aby dal nám spásu, seba. – R: 3. Prišli k nemu traja králi, – klaňali sa, dary dali. – R: 4. I pastieri Boha chvália, – že videli Krista Kráľa. – R: 5. Aleluja, vzdajme vďaku, – oslavujme Pannu, Matku. R:
Back to top button