55. Keď jasná hviezdička

  1. Keď jasná hviezdička – z neba zažiarila, – |: vtedy Panna požehnaná – Syna porodila. 😐 2.Keď ho porodila, – pekne mu spievala, – |: na Dieťatko zahľadená – spánok premáhala. 😐 3. Ve­rím v tvoje božstvo, – v tvoje človečenstvo, – |: ďakujem ti, Synu Boží, – za svoje materstvo. 😐 4. V teba pevne verím – a verne milujem, – |: za hriešny ľud, Synu Boží, – teba odprosujem. 😐 5. Požehnaj veriacim, – všetkým milujúcim, – |: udeľ milosť, Synu Boží, – Boha vzývajúcim. 😐
Back to top button