44. Čo si dávno vrúcne priali

  1. Čo si dávno vrúcne priali – praotcovia, proroci, – za čím oni túžievali, – Pán Boh dal nám k pomoci. – Máme možnosť prijať Krista – v liturgii presvätej, – zúčastniť sa na prijatí – Tela, Krvi Kristovej. 2.V liturgii Pán je s nami, – Pán je hlavný veľkňaz náš, – očami však nepoznaný, – iba vierou, ak ju máš. – Ó, ty Panna požehnaná, – pre vieru a pokoru, – nebom, zemou uctievaná, – daj nám vieru, dôveru. 3. Vypros lásku, ohrej srdcia, – pros u Syna Božieho, – nech sa duše hriechu chránia, – Boh chce spasiť každého. – Veriaceho, ktorý Krista – vrúcnou láskou mi­luje, – jeho duša je vždy čistá, – lásku k Bohu zväčšuje.
Back to top button