43. Príď už, príď už, Spasiteľu

  1. Príď už, príď už, Spasiteľu, – udeľ duši, nášmu telu, – zdravie, Božie milosti. – Príď, ó, Svetlo prisľúbené, – osvieť kraje zatienené – zlobou hriechu, povery, – odstráň pýchu nevery. 2.Bez teba nič nezmôžeme, – keď po zemi putujeme – do blaženej večnosti. – Ty si cesta, pravda, život, – sním z našich pliec ťarchu clivôt, – príď, Spasiteľ, uzdrav nás, – božskou mocou všetkých spas. 3. Hluchí, nemí, ťažko chorí, – čo im telo v bôli horí, – čakajú na lekára. – Čo im vráti šťastie, zdravie, – udelí im požehnanie, – povie slovo: vstaň a choď, – blízko je už tvoj príchod. 4. Ó, ty Panna požehnaná, – keď máš zrodiť Krista Pána, – šťastne navštív Betlehem. – S ťarchou cesty nepočítaš, – veď na svet má prísť Mesiáš, – prichystaj sa na cestu – k betlehemskému mestu. 5. Pripravuj nás na tie chvíle, – čo sú zbožným také milé, – keď sa Boh stal človekom. – Naplň duše milosťami, – viery, lásky ozdobami, – veľkou túžbou za Kristom – stať sa jeho príbytkom.
Back to top button