34. Jozafát svätý, pokorný veľkňaz

  1. Jozafát svätý, pokorný veľkňaz, – Bohu si lásku srdca sľúbil, – modlitbou, pôstom aj odriekaním – si verne Bohu, Cirkvi slúžil. 2.Slúžil si Bohu, veriacich svojich – slovom i skutkom si poúčal, – duchovný pastier, svojím životom – si vieru ľudu vždy zachoval. 3. Statočný veľkňaz, Jozafát svätý, – jak hviezda jasná si plápolal – a za jednotu Kristovej Cirkvi – si kňazský svoj život žertvoval. 4. Obetoval si svoj život Bohu, – v nebi ťa anjeli vítali, – prijal si veniec nebeskej slávy, – Pánove ruky ti ho dali. 5. Slávy vencom si bol ovenčený, – pokorný veľkňaz, svätec smelý, – my ťa prosíme, oroduj za nás, – prihováraj sa za svet celý. 6. Oroduj vrúcne, by mal svet dosť síl, – aby v láske a pokoji žil, – len aby v Cirkvi a pravej viere – tu i v nebi Boha oslávil.
Back to top button