31. Svätý Michal, „Kto ako Boh!“

  1. Svätý Michal, „Kto ako Boh!“ – Archan­jel nebeský, – |: ktorý z neba satana si – zhodil do priepasti. 😐 2.Svätý Michal, ty pred trónom – vojvodca horlivý, – |: obhajuješ ľud kresťanský, – anjel spravodlivý. 😐 3.Svätý Michal, „Kto ako Boh!“ – Ochranou buď našou. – |: Teba vrúcne prosíme dnes, – bdej nad ľudskou spásou. 😐 4. Bojuj za nás, svätý Michal, – nebeských síl knieža, – |: by sme večne tešili sa – s Kristom na nebesiach. 😐 5. Prikry štítom svojich krídel – ľudské pokolenie. – |: S tebou Boha oslavovať, – svätý Michal, chceme. 😐
Back to top button