30. Demeter slávny, mučeník verný 

  1. Demeter slávny, mučeník verný – a my­rom tečúci tu na zemi, – |: Solún sa z teba šťastne raduje, – za dar myra ti ďakuje. 😐 2.Veľkomuče­ník Ježiša Krista – vstúpiť do neba sa vždycky chys­tal. – |: Na mučenie bol vždy pripravený, – umrel za Krista, vznešený. 😐 3. Pre obrátenie dá­va nám myro, – aby nás k viere vždy povzbudilo. – |: On stál na strane kresťanskej viery, – krv prelial, Bohu sa zveril. 😐 4. V boľavých ranách mučené telo, – veľkým darom neba si vyniklo. – |: Vyteká z teba presväté myro, – aby choroby liečilo. 😐 5. Zastávaj sa nás pred Vládcom neba, – uzdrav nás myrom, darom od teba. – |: Pros za nás všet­kých, Demeter ctený, – aby sme boli spa­sení. 😐
Back to top button