29. Prosme dnes o pomoc 

  1. Prosme dnes o pomoc – u Matky Má­rie, – útechou v zármutku – pre všetkých ona je. – |: Do neba je bránou – i našou ochranou, – modlí sa za hriešnych, – teší zarmútených. 😐 2.Majme k nej dôveru – i lásku v každý čas – a pod jej ochranou – ostaňme každý z nás. – |: Je našou posilou, – potechou premilou, – ona nám vždy žehná – a svoju pomoc dá. 😐
Back to top button