28. september – Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 8. hlas

Prepodobný otec Charitón, – prúdy tvojich sĺz splývali so slovami vyznania, – keď si sa v duchov­nom kúpeli zbavil svojich hriechov – a s čistou dušou predstúpil pred trón Všemohúceho. – Keď si dnes pripomíname tvoju pamiatku, – pros za nás Krista Boha, – aby tvoje oslávenie prispelo k spáse našich duší.

Kondák, 2. hlas

Naplnený Božou múdrosťou – poznal si radosť zo sebazaprenia – a dokázal si krotiť žiadosti tela. – Vyrástol a zakvitol si vo viere – ako strom života, zasadený uprostred raja, – otec Charitón, plný svätosti.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 8. hlas

Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.

Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

Pričasten

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Back to top button