28. Pred tristo rokmi, hľa, Mária plakala

  1. Pred tristo rokmi, hľa, Mária plakala, – nad ľudom Zemplína slzy prelievala. –R: Mária, Mária, pros za nás u Syna, – buď nám milostivá, ochrana Zemplína. 2. Prosila úporne, k pokániu volala, – lásku materinskú nám prejavovala. – R: 3. Aj my k nej cítime oddanosť úprimnú, – chceme sa vždy kajať, mať dušu nevinnú. – R: 4. Ach, Bože, odpusť nám, že sme tak zhrešili, – že sme sa od teba hriechmi odvrátili. – R: 5. Ježiša, Máriu vrúcne oslavujme – a ich príklad lásky vždycky nasledujme. – R: 6. Ježiš a Mária, vážne sľubu­jeme, – že vám vždy vernými v láske ostaneme. – R: 7. Spasiteľ, odpusť nám ťarchu previnení, – s Máriou miluj nás a pros Otca v nebi. – R: 8. Aby dnes nás všetkých otcovsky požehnal, – hriechy nám odpustil a pokoj daroval. – R: 9. Svätým patrí sláva aj Otcovi v nebi, – že poslal Ježiša, duša ho velebí. – R: 10. Sláva buď Kristovi aj Márii Pan­ne, – ona ho miluje, ctí si ho oddane. – R: 11. Čo prosí Mária od Boha pre Zemplín, – udeľ nám, Spasiteľ, nehľaď na veľkosť vín. – R:
Back to top button