27. Pod tvoj plášť sa utiekame

  1. Pod tvoj plášť sa utiekame, – najsvätejšia Panna, – o príhovor ťa žiadame, – mocná nebies brána. –R: Ochraňuj nás, vysloboď nás, – Matka dobrotivá, – nedaj, nedaj zahynúť nám, – Matka milostivá. 2. Chráň si dietky, ó, Matička, – pred tebou plačúce, – bráň ich, ty Božia Rodička, – v teba dúfajúce. – R: 3. Zo všetkých strán obkľučujú – nás veľké úzkosti, – prúdy sĺz nám omývajú – bolesti, žalosti. – R: – Nakloň sa k nám, Matka mocná, – duša pookreje, – buď nám v núdzi nápomocná, – ty hviezda nádeje. – R:

 

Back to top button