26. september – Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 2. hlas

Obľúbený apoštol Krista Pána, – pomôž bezrad­né­mu ľudu, – lebo tvoje modlitby ochotne vypočuje ten, – ktorý ti dovolil spočinúť na svojich prsiach. – Svätý Ján, pros Krista, aby rozptýlil tem­noty pohanstva, – daroval nám pokoj a potrebné milosti.

Kondák, 2. hlas

Kto pochopí tvoju veľkosť, svätý Ján apoštol, – svojím príhovorom zázračne zasahuješ a uzdra­vuješ chorých. – Ako evanjelista a priateľ Kris­tov – prihováraj sa stále za spásu našich duší.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 8. hlas

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Back to top button