26. október – Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

Spomienka
na veľké a hrozné zemetrasenie

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 8. hlas

Keď sa pozrieš na zem, rozochveješ ju, Kriste, Bože náš, – zbav nás strašnej hrozby zemetra­senia, – zošli nám svoje hojné milosrdenstvo – na príhovor Bohorodičky a spas nás.

Tropár, 3. hlas

Veľkého ochrancu našiel v tebe celý svet, mučeník Demeter. – Zvíťazil si nad pohanmi, – ponížil si pýchu bludára Lyaja – a k svätosti si dopomohol Nestorovi. – Svätý Demeter, pros Krista Boha, – aby aj nám preukázal svoje veľké milosrdenstvo.

Kondák, 2. hlas

Bystrinami tvojej mučeníckej krvi, Demeter, – Boh do purpuru zaodel Cirkev. – Tebe dal nepre­možiteľnú silu – a zachránil tvoje mesto pred spustošením. – A ty si jeho oporou a ozdobou.

Kondák, 6. hlas

Pane, vysloboď nás všetkých z hrozného zemetrasenia – a z ťažkej rany za naše hriechy. – Ušetri, Pane, našu cirkev a svoj ľud, – ktoré si si získal svojou Krvou, Vládca. – Ani naše mesto (alebo obec alebo kraj) nevydaj na záhubu strašným zemetraseniam, – lebo iného Boha okrem teba nepoznáme – a zvolaj na tých, čo ti spievajú: – „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“

Bohorodičník, 6. hlas

Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nena­hra­diteľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiados­tiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Prokimen, 6. hlas

Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedič­stvo.

Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.

Prokimen, 7. hlas

Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.

Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Back to top button