25. Svätý Kríž, si povýšený 

  1. Svätý Kríž, si povýšený – Kristom Pánom naveky, – tak je diabol ponížený, – sňatý je hriech odveký. – Bol si znakom potupenia, – bolesti najhroznejšej, – dnes si znakom vykúpenia, – budúcnosti šťastnejšej. 2.Božej lásky svedectvom si, – ale zloby hriechu tiež, – pre hriešnikov prameňom si, – každú ranu liečiť vieš. – Vylieč aj nám naše rany, – čo po hriechoch ostali, – veď aj nám je prísľub daný, – čo kajúci dostali. 3. Kaza­teľom pravdivým si, – ó, Kríž svätý, velebný, – výčitkou však neverným si, – nekajú­cim na zemi. – Hlásaš: Boh je spravodlivý, – je aj večnosť dvojaká, – k dobrým je Boh milostivý, – nekajú­cich trest čaká. 4. Ten Kríž je aj živý prameň – očistenia, svätosti, – z neho dá Boh dobrotivý – štedro svoje milosti. – Pre Kristove sväté rany, – jeho muky na Kríži, – prístup k Bohu je nám daný, – Boží hnev sa utíši. 5. Sviatosti sú rajské rieky, – z Kríža, Krista prameňa, – poškvr­nené duše všetky – v okamihu premenenia. – Očisť, premeň aj nás, Kriste, – chceme sa už polepšiť, – nech sú naše duše čisté, – daj nám silu nehrešiť. 6. Velebím ťa, umučený – Spasiteľu na Kríži, – na slovo si takmer nemý, – aj môj hriech ti ublížil. – Vpíš mi, Kriste, záveť svoju – v hĺbku srdca bôľne­ho – a raz uveď dušu moju – do života večného. 7. Matka Krista, ty si stála – rozžialená pod Krížom, – daj, by duša stále prahla – za večným Božím Synom. – Ctíme s Matkou tvoj Kríž, Pane, – o milosti prosíme, – odpusť hriechy, tresty za ne, – všetko, čo ti dlžní sme.

 

Back to top button