Bratislavská eparchia

Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu

Na Štvrtú nedeľu Veľkého pôstu si pripomíname pamiatku sv. Jána Klimaka. Jeho pomenovanie „Listvičník“ sa odvodzuje od knihy „Listvica“ (Rebrík), po grécky…

The post Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/stvrta-nedela-velkeho-postu/.

Back to top button