Prešovská archierparchia

Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby

Odborným seminárom Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby dňa 7. marca 2023 si učitelia náboženstva/náboženskej výchovy pripomenuli život a poslanie blahoslaveného pomocného prešovského biskupa. Ako uviedol vo svojej prednáške Mons. Peter Šturák, že poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás vedie k zisteniu, že má poklady, ktoré sú pre nás zdrojom múdrosti a nevysychajúcim prameňom, z ktorého môžeme čerpať všetci. Blahoslavenému biskupovi Hopkovi patrí popredné…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3804.

Back to top button