Bratislavská eparchia

Pozvánka pre mladých gréckokatolíkov na SDM do Lisabonu

Sláva Isusu Christu! Drahí duchovní otcovia, v dňoch 1. – 6. augusta 2023 sa uskutočnia 35. Medzinárodné Svetové dni mládeže v Lisabone. Mladí…

The post Pozvánka pre mladých gréckokatolíkov na SDM do Lisabonu appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/pozvanka-pre-mladych-greckokatolikovna-sdm-do-lisabonu/.

Back to top button