Prešovská archierparchia

V mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa stretli deti na jarnom tábore

V dňoch 3. až 7. marca sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnil jarný tábor pre deti vo veku 9-11 rokov. Deti sa počas tohto týždňa učili žiť ako „Nebešťania smerujúci do neba.“ Počas týchto dní spoznávali svätých, Pannu Máriu a Pána Ježiša ako ich najlepších kamarátov. Program bol popretkávaný rôznymi zábavnými, športovými a duchovnými aktivitami. Na konci týždňa pri večernej adorácii odovzdali svoje listy a vyznania najlepšiemu priateľovi Ježišovi, ktorý je stále s nimi a pomôže im vo všetkom, …

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3803.

Back to top button