Bratislavská eparchia

Tretí týždeň Veľkého pôstu

  Počas tohto týždňa sa číta príbeh o potope a o tom, ako sa Noe zachránil v arche. Je to predobraz nášho…

The post Tretí týždeň Veľkého pôstu appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/treti-tyzden-velkeho-postu/.

Back to top button