Bratislavská eparchia

Štyridsiatidvaja svätí mučeníci z Amoria (Nájdenie úctyhodného a životodarného Kríža v Jeruzaleme)

6. 3. Štyridsiatidvaja svätí mučeníci z Amoria Autormi najstarších prameňov o dnešných svätcoch je spis mnícha Euodia z 9. storočia a oslavná…

The post Štyridsiatidvaja svätí mučeníci z Amoria (Nájdenie úctyhodného a životodarného Kríža v Jeruzaleme) appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/63-tyridsiatidvaja-svaeti-muenici-z-amoria-mili-posluchai-iesteho-marca-si-greckokatolicka-cirkev-pripomina-tyridsiatich-dvoch-svaetych-muenikov-z-amoria-v-obdobi-deviateho-storoia-sa-frygijske-mesto/.

Back to top button