Bratislavská eparchia

Druhá nedeľa Štyridsiatnice

Počas druhého veľkopôstneho týždňa sa na večierni číta príbeh o Kainovi a Ábelovi a v piatok začína príbeh o Noemovi. V stredu a piatok tohto týždňa sa…

The post Druhá nedeľa Štyridsiatnice appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/druha-nedela-styridsiatnice/.

Back to top button