Prešovská archierparchia

Vladykovi Petrovi boli predstavené katechézy Dobrého Pastiera

Dňa 24. februára sa v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu uskutočnilo stretnutie s vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie, na ktorom Marta Fudalyová, Ľubomíra Capová a Sára Hrabčáková predstavili činnosť Átrií v rámci Katechéz Dobrého Pastiera, ktoré posledných 7 rokov úspešne fungujú nielen pod záštitou slovenských rímskokatolíckych biskupstiev, ale píšu takmer 70. ročnú históriu v krajinách Európy, vo Veľkej Británii, v USA,…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3801.

Back to top button