Prešovská archierparchia

Deti a mládež z troch dekanátov prežívali víkendovku v mládežnickom centre v Juskovej Voli

V dňoch 24.-26. februára 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli po troch rokoch opäť konal tematický víkend pre dekanáty Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou – Čemerné a Hanušovce nad Topľou. Víkendu sa zúčastnilo 48 účastníkov vo veku 9-18 rokov, o ktorých sa staral tím animátorov pod vedením Márie Barkóciovej a kňazov Matúša Sejku a Juraja Štefánika.   Stretnutie sa nieslo v téme IT HRDINA AJ TY HRDINA. Účastníci sa stretávali v skupinkách, kde vytvorili spo…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3800.

Back to top button