Bratislavská eparchia

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

24.2. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Kým po smrti Jána Krstiteľa, jeho…

The post Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/242-prve-a-druhe-najdenie-uctyhodnej-hlavy-svaeteho-a-slavneho-panovho-proroka-predchodcu-a-krstitea-jana-mili-posluchai-greckokatolicka-cirkev-si-dnes-pripomina-prve-a-druhe-najdenie-uctyhodnej-hlavy/.

Back to top button