Bratislavská eparchia

Prvá nedeľa Štyridsiatnice (Nedeľa ortodoxie)

Prvá nedeľa Veľkého pôstu sa nazýva Nedeľa ortodoxie (pravoslávia). O aké pravoslávie, ortodoxiu tu ide? Slovo „pravoslávie“ má grécky pôvod – doslova…

The post Prvá nedeľa Štyridsiatnice (Nedeľa ortodoxie) appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/prva-nedela-styridsiatnice-nedela-ortodoxie/.

Back to top button