Prešovská archierparchia

Koledníci Dobrej noviny prijali v Prešove požehnanie od vladyku Petra Rusnáka

V nedeľu svätých praotcov, 11. decembra, sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove konala svätá liturgia pri príležitosti vyslania a požehnania koledníkov Dobrej noviny Prešovskej archieparchie. Vysielacej liturgie sa zúčastnilo okolo 120 koledníkov z 8 farností. Hlavným celebrantom bol vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. Spolu s ním koncelebrovali svätú liturgiu viacerí kňazi.   Vladyka Peter v homílii povzbudil koledníkov k radostnému ohlas…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3774.

Back to top button