Košická eparchia

Oznamy 50/2022

Pozývame mládež našej farnosti na piatkové stretko tento piatok. Výnimočne bez liturgie so začiatkom o 18:00, lebo pripravujeme program na sviatky Narodenia Pána.

Nedeľu 18.12. k nám do Trnavy zavíta folklórna skupina Furmanov z Trebišova a prednesie nám svoje vianočné pásmo piesní a vinšov po sv. liturgií.

Eparchia Košice v spolupráci s o. z. Byzantinos vydali v tomto predvianočnom čase spoločenskú hru Mikuláš ide k nám. Námetom bola spoločenská hra, ktorá vznikla na Ukrajine. Jej prekladom a vydaním chceme podporiť vojnou skúšaný ukrajinsky národ. 
Cena hry je 16,90 €.

Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva mladých vo veku od 16 rokov na duchovnú obnovu pred Vianocami. Uskutoční sa na budúci víkend 16. – 18. decembra v Centre pre mládež Košickej eparchie. Témou obnovy je “Svätá spoveď a pokánie ako cesta k spáse” a mladých ňou prevedie o. Peter Paľovčík. Cena víkendu je 32 eur.

V sakristii máme rôzne voľnopredajné kalendáre a podielové knihy a kalendáre spolku sv. C. a M., môžete si ich zakúpiť/ vyzdvihnúť s uhradením členského príspevku.

Doterajšej matke Ružencového spoločenstva našej farnosti pani Agnese Horaničovej ďakujeme za roky tejto služby, a zároveň nástupkyni pani Drahomíre Jenčíkovej touto cestou prajeme veľa Božích milosti.

Prostredníctvom našich kurátorov, prosíme o uhradenie zvonického príspevku za rok 2022  15€/ domácnosť.

Touto cestou vyjadrujeme úprimne Pán Boh zaplať:

Bohuznáma rodina dar na chrám – 50€
Bohuznáma  dar na chrám – 20€
p. Nikolas Badida dar na mikulášske balíčky – 50€
Skautsky oddiel skautov prispeli za ubytovanie – 60€
Pán Boh zaplať a požehnaj! 

The post Oznamy 50/2022 appeared first on Gréckokatolícka cirkev.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://trnavaprilaborci.fara.sk/2022/12/11/oznamy-50-2022/.

Back to top button