Prešovská archierparchia

Aktuálne oznamy k 11. decembru 2022

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.    V pondelok a v stredu bude o 17.45 hod. Moleben pred Narodením Ježiša. V utorok pozývame mladých na stretko do pastoračky so začiatkom o 18.00 hod. Nácvik zboru  bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke. Vo štvrtok bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok bude detská sv. […]

Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-11-decembru-2022/.

Back to top button