Prešovská archierparchia

Vladyka Peter Rusnák udelil nižšie svätenia ôsmim seminaristom

Prešovská archieparchia sa vo štvrtok 8. decembra rozrástla o osem nových čitateľov, ktorým v Katedrále sv. Jána Krstiteľa udelil nižšie svätenie vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor archieparchie. Nižšie svätenia (postriženije na čteca, pivca a sviščenosca) prijali títo seminaristi 4. ročníka – Marián Baran, Samuel Malik, Michal Onderko nml., Kamil Oravec, Timotej Paločko, Dávid Siroka, Jakub Šimko, Štefan Závacký. Podstatnou časťou nižších svätení je postrihnutie vlasov na hlave, čí…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3773.

Back to top button