Bratislavská eparchia

Náš prepodobný otec Patapios

Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína prepodobného otca Patapia. Jeho meno má grécky pôvod a neznámy význam. Patapios je pustovníkom z Konštantínopolu, či, podľa iných…

The post Náš prepodobný otec Patapios appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/0912-na-prepodobny-otec-patapios/.

Back to top button