Bratislavská eparchia

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry (Svätý Teofil, antiochijský biskup)

6. 12. Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry Jeho meno je gréckeho pôvodu  a znamená víťaz nad ľudom, alebo víťaz…

The post Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry (Svätý Teofil, antiochijský biskup) appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/0612-na-otec-svaety-mikula-divotvorca-arcibiskup-lykijskej-myry-svaety-teofil-antiochijsky-biskup/.

Back to top button